Комбо
-бургер иван -байкал 0,5 -картофель фри бол.
590